Rijden op aardgas, Auto's op aardgas
Aardgasauto's

Dieselauto bijna even schoon als auto op aardgas - 14-01-2009 - Een aardgasauto stoot evenveel CO2 en bijna evenveel fijnstof uit als een moderne dieselauto. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, zo bevestigt een woordvoerder woensdag berichtgeving in De Telegraaf van die strekking. - Bron: ANP

Rijden op aardgas is schoon, milieuvriendelijk en voordelig. Daarmee is aardgas dé autobrandstof in opkomst. Een aardgasauto stoot evenveel CO2 en bijna evenveel fijnstof uit als een moderne dieselauto. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Geen verschil dieselauto of aardgasauto.

BPM-voordeel voor auto’s op aardgas.

Auto's op aardgas


Rijden op aardgas


Mercedes levert 45 auto's op aardgas
 

Overstap naar schone auto op aardgas binnen drie jaar mogelijk

Den Haag kiest voor auto's op aardgas

In de provincie Utrecht krijg je Subsidie voor auto op aardgas

DEN HAAG, 25 november 2010 – Op vrijdag 26 november 2010 overhandigt Christiaan van der Kamp, regiobestuurder Milieu van het Stadsgewest Haaglanden samen met Jérôme Schellings, wethouder Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de sleutel van het 500e aardgasvoertuig in de regio Haaglanden aan de heer Do de Schepper, directeur van Aanneming-Maatschappij Panagro B.V. in Leidschendam-Voorburg.

Schonere lucht
Het Stadsgewest subsidiëert rijden op aardgas (binnenkort groengas) omdat het de luchtkwaliteit in de regio verbetert. Auto’s op aardgas stoten nauwelijks fijn stof (roet) uit en veel minder stikstofoxiden dan benzine, diesel of LPG. “Het Stadsgewest Haaglanden levert hiermee een bijdrage aan de vermindering van de klimaatproblematiek en zorgt voor schonere lucht in de regio,” aldus regiobestuurder Milieu, Christiaan van der Kamp. “Van aardgas schakelen we geleidelijk over op het CO2-neutrale en dus nog duurzamere groengas.”

Trots
“In de regio Haaglanden rijden de meeste aardgasvoertuigen van heel Nederland en daar mogen we best trots op zijn. In 2011 verwachten we een verdubbeling van het aantal aardgasvulpunten: van drie naar zes. In 2012 willen we tenminste negen vulpunten hebben en 2012 aardgasvoertuigen hebben rondrijden. We sluiten hierover een convenant met alle betrokken partijen: autodealers, importeurs, vulpuntexploitanten en leasemaatschappijen. Gezamenlijk maken we van rijden op aardgas een succes,” aldus Van der Kamp.

Subsidie
Zowel bedrijven als particulieren kunnen van het Stadsgewest Haaglanden een subsidie ontvangen op de aanschaf van een nieuwe aardgasauto. De subsidie varieert van € 1.000 tot € 10.000 euro, afhankelijk van het soort (bedrijfs)auto of vrachtwagen. Bedrijven die willen weten of overschakelen op aardgas voordelig is, kunnen een gratis wagenparkscan laten maken.

Deventer krijgt tankplaats voor aardgasauto.

Deventer heeft nog geen tankstation waar aardgasauto's kunnen tanken, maar dat moet op korte termijn veranderen.
In de regio Den Haag rijdt de eerste gesubsidieerde aardgasauto.

Assen neemt eerste aardgasauto in gebruik  06 juli 2009
De gemeente Assen heeft haar wagenpark uitgebreid met een auto op aardgas. Afgelopen vrijdag hebben medewerkers Logistiek van de Drentse gemeente de aardgasauto, een Fiat Doblo, in ontvangst genomen uit handen van wethouder Langius.
6 april 2009 - Donderdag 2 april heeft de gemeente Woerden het voortouw genomen door als eerste in de provincie een aardgasauto in ontvangst te nemen.
25 aug 2009 - Woensdag 19 augustus nam wethouder Adriaan van Oosten de sleutel van de eerste aardgasauto van Gemeente Zutphen in ontvangst.


Auto rijdt op aardgas, maar er is druk nodig
De logica is soms ver te zoeken in een toch overwegend rationele sector als de energievoorziening. In Noord-Nederland worden jaarlijks miljarden kubieke meters aardgas uit de grond gehaald, toch rijden ook Friese auto’s op Arabische olieproducten. En terwijl nagenoeg iedere Nederlander thuis een aansluiting heeft op het aardgasnet, staan we geregeld in de rij voor een naargeestig pompstation om dure benzine of dieselolie over te laden uit een ondergrondse tank die op z’n beurt weer moet worden bijgevuld door grote, gevaarlijke tankauto’s.

Rijden op aardgas
Wil aardgas een serieus alternatief worden voor andere autobrandstoffen, dan moeten er meer publieke tankstations komen; momenteel zijn die er alleen in Haarlem, Schiphol, Velsen en Almelo. Deze werken niet met een compressor die tijdens het tanken de druk op het gas verhogen, maar met ‘buffertanks’ waarin aardgas onder de vereiste druk wordt opgeslagen. Bij zo’n fastfill pomp duurt het tanken een minuut of twee.

 

Aardgas auto’s (CNG)
Auto’s op aardgas (of ‘CNG’: Compressed Natural Gas) zijn wat zuiniger dan auto’s op andere brandstoffen. Daarnaast is de uitlaatgas veel schoner dan een diesel of zelfs benzine. Aardgas blijft echter een fossiele brandstof die schadelijke CO2 uitstoot. WNF en ANWB stimuleren aardgasauto’s omdat ze schoner en zuiniger zijn, maar vooral omdat het een opmaat kan betekenen naar een waterstofauto. Aardgas laat zich namelijk makkelijk mengen met waterstof. Zo kan op termijn een waterstofauto dichterbij komen.

 

Subsidie voor auto op aardgas

▲Top


25-11-2008
Automobilisten die een aardgasauto willen aanschaffen, kunnen een subsidie van de provincie Utrecht krijgen.

De bijdrage per auto bedraagt 1000 euro voor een wagen tot 7.500 kilo en 5000 euro voor zwaardere voertuigen. Particulieren kunnen een bijdrage krijgen voor één voertuig, ondernemers voor maximaal tien tot een totaal van 25.000 euro.

Tegelijk met deze subsidie, steunt de provincie pomphouders die een aardgasvulpunt willen realiseren. De eerste wordt in december in Nieuwegein geopend. Ook in Veenendaal moet een vulpunt komen. Omdat deze vulpunten niet overal tegelijk af zijn, geldt voor de subsidie voor aardgasauto's een regionale spreiding.

Aardgas is een schone, goedkope brandstof. De uitstoot van stikstofdioxide (NOx) is bij een auto die op aardgas rijdt meer dan 90 procent lager dan bij brandstoffen als benzine en diesel. De uitstoot van fijnstof is nihil. Provinciale Staten beslissen in januari over de subsidieregeling.
Bron: www.gelderlander.nl

 

 
BPM-voordeel voor auto’s op aardgas of LPG

▲Top


12-08-2008
Nieuwe personenwagens met een al in de fabriek geïnstalleerde aardgas- of LPG-installatie krijgen een herzien energielabel. Tot voor kort werden dergelijke modellen afgerekend op de CO2-uitstoot met benzine als brandstof, terwijl auto’s op aardgas en LPG veel minder schadelijke stoffen uitstoten.

 

 
Groningse studenten ontwikkelen auto op aardgas en benzine

▲TopStudenten van de Hanzehogeschool en het Alfa College in Groningen hebben de eerste ‘retrofit’ auto ontwikkeld: een benzineauto die achteraf omgebouwd kan worden tot aardgasauto. Dat maakt de Hanzehogeschool dinsdag bekend.

De auto kan op beide brandstoffen kan rijden. Hij rijdt energiezuiniger en is goedkoper dan een benzine- of dieselauto. ,,Voor het warm laten lopen van de motor draait hij op benzine, daarna schakelt hij automatisch over op aardgas. Dit is de schoonste brandstof die er is, en veel goedkoper”, zegt projectleider Henk Beuker van de Hanzehogeschool.

De auto is goedgekeurd door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Er rijden nu drie op de weg. Wie zijn eigen auto om wil laten bouwen, is ongeveer 3000 euro kwijt. Hoewel de auto in Groningen is ontwikkeld, is er in Nederland nog weinig kennis over het bouwen van aardgasauto’s. ,,In Duitsland rijden al langer auto’s op alleen aardgas rond, dus ombouwen kan het beste over de grens”, zegt Beuker.

Een ander praktisch probleem is het kleine aantal aardgastankstations in Nederland. ,,Dat zijn er een stuk of zes, dus je moet wel een eindje rijden om te tanken. Ook daarin is Duitsland veel verder; daar zijn er veel meer”, aldus Beuker.

Bron: http://www.gic.nl/nieuws/groningse-studenten-ontwikkelen-auto-op-aardgas-en-benzine

 

 
Den Haag kiest voor auto’s op Aardgas !

▲Top


14-0452008
Den Haag gaat over op milieuvriendelijke, op aardgas rijdende auto’s. Iedere keer als er auto’s worden vervangen, komen er aardgasauto’s voor in de plaats. Vrijdag 25 april werden 23 nieuwe aardgasauto’s in gebruik genomen.

De gemeente Den Haag vervangt momenteel haar eigen wagenpark door aardgasauto’s. Er rijden al 35 auto’s op aardgas. In 2010 moeten dat er 350 zijn. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. Daarom levert rijden op aardgas een grote bijdrage aan een betere luchtkwaliteit. Daarnaast draagt aardgas ook bij aan vermindering van uitstoot van broeikasgassen en veroorzaakt aardgas minder geluid. Bron: Residentie Net

Een mooie stap in de goede richting. Jammer dat men niet gelijk gekozen heeft om over te stappen op bijvoorbeeld full-electric auto’s met zero-emission.
Bron: http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=3703

 

Eerste van reeks aardgastankstations geopend

▲Top

15-11-2007

Minister Cramer van VROM opende woensdag het eerste aardgastankstation in Gelderland. Dat vond plaats bij het Nijmeegse tankstation van brandstofleverancier Nijol. De opening is de start van de plaatsing van 7 aardgastankstations die het Gelderse bedrijfsleven en de provincie Gelderland in 2008 zullen realiseren.

De firma Nijol wil binnen 3 jaar zelf nog eens 65 aardgasstations in Nederland plaatsen. Momenteel zijn er nog maar 7 aardgasstations over het land.

In het coalitieakkoord ‘Gelderland maakt het verschil’ heeft provincie Gelderland de ambitie vastgelegd om in 2010 overal in Gelderland aan de Europese normen voor fijnstof te voldoen. Daarom stelde de provincie € 600.000 subsidie beschikbaar aan pomphouders die in aardgas investeren, met als gevolg dat er eind 2008 in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Geldermalsen, Nijmegen, Tiel en Zutphen aardgas kan worden getankt. Deze voortvarende uitrol heeft Gedeputeerde Staten doen besluiten om voor 2008 nog eens € 400.000 voor investeerders beschikbaar te stellen. Onder de merknaam Fuwell wil de firma Nijol daarnaast zelf binnen 3 jaar 65 aardgasstations in Nederland realiseren. Momenteel zijn er nog maar 7 aardgasstations over het land.

Met de realisatie van een Gelders netwerk van aardgastankstations wordt de infrastructuur aangelegd voor het schone en duurzame biogas. De 7 Gelderse aardgasstations moeten vanaf 2009 namelijk ook het duurzame biogas gaan leveren. Biogas zorgt voor een CO2-reductie van ten minste 75% van de huidige uitstoot uit voertuigen. Tot die tijd kunnen chauffeurs en automobilisten de luchtkwaliteit met aardgas direct verbeteren. Ook gemeenten zetten in op rijden op aardgas. Zo ruilen Nijmegen en Beuningen de komende jaren hun eigen wagenpark in voor auto’s op aardgas en kijkt de gemeente Nijmegen naar voordelen voor particuliere eigenaars van een auto op aardgas.

Met de opening van het eerste Gelderse aardgasvulpunt start ook een tweedaagse conferentie over duurzame mobiliteit in Arnhem. Hier delen Nederlandse en Duitse partners hun kennis en ervaring over schone brandstoffen en technieken om tot nieuwe projecten te komen. De conferentie is een initiatief van de provincie Gelderland, SenterNovem en Noord-Rijn-Westfalen.
Bron: blikopnieuws.nl

 

Studenten ontwikkelen auto op aardgas en benzine

▲Top


AMSTERDAM - Studenten van de Hanzehogeschool en het Alfa-College in Groningen hebben de eerste 'retrofit' auto ontwikkeld: een benzineauto die achteraf omgebouwd kan worden tot aardgasauto. Dat maakte de Hanzehogeschool dinsdag bekend.

Opel ontwikkelde al een auto op aardgas

De auto kan op beide brandstoffen rijden. Hij rijdt energiezuiniger en is goedkoper dan een benzine- of dieselauto. „Voor het warm laten lopen van de motor draait hij op benzine, daarna schakelt hij automatisch over op aardgas. Dit is de schoonste brandstof die er is en veel goedkoper”, zegt projectleider Henk Beuker van de Hanzehogeschool.

De auto is goedgekeurd door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Er rijden er nu drie op de weg. Wie zijn eigen auto om wil laten bouwen, is ongeveer 3000 euro kwijt.

Praktisch probleem is wel het kleine aantal aardgastankstations in Nederland. „Dat zijn er een stuk of zes, dus je moet wel een eindje rijden om te tanken. Daarin is Duitsland veel verder; daar zijn er veel meer„ aldus Beuker.
Bron: telegraaf.nl

 

Nederland wil achterstand bij aardgastanken inlopen

▲Top


 Fuwell opent eerste van een reeks vulpunten

15-11-2007 | Onno Havermans
Milieuminister Cramer opende gisteren in Nijmegen het eerste van een reeks Fuwell-aardgastankstations. Over twee jaar kan je er ook biogas tanken.
Na jaren van scepsis is rijden op aardgas in opmars. De komst van tankstations speelt daarbij een cruciale rol. „Er zijn genoeg mensen die graag aardgas willen gaan rijden, maar je moet op zondag wel bij je familie kunnen komen of terug naar huis”, legt Remco Hoogma van het platform Duurzame Mobiliteit uit.

Momenteel zijn er acht tankstations: in Almelo, Tilburg, Rijswijk, Schiphol, Haarlem, Leeuwarden, Groningen en, sinds gisteren, Nijmegen. Exploitant Nijol wil binnen drie jaar nog 65 vulpunten openen, zo kondigde de regionale brandstofleverancier gisteren aan. Ook CNG Net, waarin Ballast Nedam samenwerkt met DutCH4, wil enkele tientallen aardgasstations te bouwen.

„Het gaat nu snel. Tot dusver hebben de grote oliemaatschappijen zich afzijdig gehouden, omdat ze geen geloof hadden in de aardgasmarkt. Maar die ontstaat nu toch, doordat bedrijven investeren in vulpunten en alle grote merken auto’s maken die ook op aardgas kunnen rijden. Mensen zien in dat de olieprijzen hoog zullen blijven, dus ook benzine en diesel. Ze gaan daarom op zoek naar besparing of alternatieve brandstoffen.”

Rijden op aardgas is gunstig voor het milieu. De uitstoot van CO2 en stikstofoxide is veel lager dan bij benzine, die van fijnstof veel lager dan bij diesel. Ook is gas nog in ruimere mate voorradig dan olie. „We kunnen er tot het einde van deze eeuw mee vooruit”, denkt Hoogma.

Toch is dit slechts een opmaat naar echt duurzame brandstof, zei minister Cramer gisteren in Nijmegen, waar ze de eerste Gelderse aardgaspomp opende. „Aardgas is een transitiebrandstof. Biogas is nog schoner, daarmee schieten we echt op met de reductie van CO2.”

Cramer streeft naar een dekkend netwerk in 2010, met minstens honderd vulpunten over heel Nederland. Ze steekt daar een paar miljoen euro in. Ook Gelderland geeft een aanmoedigingspremie. Cramer prees directeur Theo Wassing van de Nijmeegse Oliemaatschappij (Nijol), omdat hij het aandurft ruim zestig Fuwell-tankstations te bouwen. Wassing: „Aardgas is een hype. Aardgasauto’s zijn straks goedkoper, rijden op aardgas wordt nationaal en internationaal de norm. De aardgaspomp is straks ook bruikbaar voor biogas of een combinatie met waterstof, de brandstof van de toekomst.”

Nederland telt maar een paar honderd auto’s die op aardgas rijden. In Duitsland, met zo’n 600 tankstations, en Italië rijdt tussen de 3 en 4 procent van de auto’s al op aardgas. In Nederland stimuleren vooral gemeenten de overstap. Zo rijden Haarlemse stadsbussen op gas en schakelt Nijmegen zijn wagenpark geleidelijk over, ook de veegauto’s van de reinigingsdienst. „Maar het heeft geen zin om bedrijven te stimuleren als er geen vulpunt is”, aldus wethouder Jan van der Meer. Die op de fiets naar de aardgaspomp was gekomen. „Nog altijd de schoonste manier van reizen.”

Niet explosief, maar vluchtig
Als een auto op gas rijdt, bedoelen we doorgaans lpg. Liquified petroleum gas, dat ontstaat bij de raffinage van ruwe olie, is explosief. Tankstations met lpg mogen daarom niet in de directe omgeving van woningen staan. Aardgas daarentegen is niet explosief maar vluchtig. Transport per tankwagen is niet nodig, omdat de leidingen al in de grond liggen. In principe is ook het aardgas waarop we koken bruikbaar. Autofabrikant Opel gaf afgelopen weken honderd thuistaps voor aardgas weg aan klanten die een nieuwe auto kochten. Het nadeel van de thuistap is de lage druk, waardoor het tanken zes tot acht uur duurt. Daarbij betaalt de gebruiker energieaccijns volgens het thuistarief. Een tankstation heeft een compressor, die de druk verhoogt, waardoor tanken van compressed natural gas (CNG) net zo snel gaat als bij lpg, benzine of diesel. En de accijns aan het tankstation bedraagt 3 procent. Een gastank is goed voor zo’n 250 kilometer. Voor de zekerheid hebben nieuwe auto’s ook een benzinetankje.
Bron: trouw.nl

 

Auto's op aardgas

▲Top


Schoner, stiller en zuiniger. Dat zijn de voordelen van aardgas als brandstof voor auto’s. Daarom startte de gemeente Haarlem onlangs het project ‘Rijden op aardgas voor particulieren’. Doel: burgers stimuleren om een auto te kopen die op aardgas kan rijden.

Zo’n 16% van de Haarlemmers kent het project ‘Rijden op aardgas voor particulieren’. Dit houdt tevens in dat 84% niet op de hoogte is.
Een ruime meerderheid van de bevolking, bijna tweederde, weet niet of de overstap op een aardgaswagen financieel aantrekkelijk is. Ongeveer 13% denkt dat het wel geldelijk voordeel oplevert, terwijl 23% zeker weet dat dit niet zo is.
Een klein aantal fabrikanten levert auto’s die op aardgas rijden. Zo’n 8% van de Haarlemmers is op de hoogte van het aanbod.

Animo voor rijden op aardgas

37% van de Haarlemse autobezitters voelt wel iets voor een aardgasauto. Vorig jaar was dat nog 52%. Steeds meer inwoners zijn gaan twijfelen. Aarzelde een jaar terug nog zo’n 26%, nu is dat opgelopen tot 40%.
De groep die zeker niet op aardgas wil rijden, zo’n 22% van de bevolking, bleef in omvang gelijk. Belangrijkste argumenten van deze stadgenoten: hun geringe aantal autokilometers en de kosten van rijden op aardgas. Ook het kleine aanbod van auto’s op aardgas en het beperkte aantal tankstations dat deze brandstof voert, spelen een rol.
Bron: haarlem.nl
 

 

Rijden op aardgas

▲Top


Wat is de actieradius van een gemiddelde auto op aardgas?
Met een m3 aardgas rijdt een auto even ver als op een liter benzine, echter een personenwagen kan ongeveer 30 m3 aardgas meenemen waarvoor 150 liter opslagcapaciteit nodig is. Terwijl uw benzine auto 60 tot 80 liter benzine kan meenemen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat aardgas in gasvorm onder druk in een speciale tank meegenomen moet worden en dit vergt meer volume. Hoewel de tanks door de fabrikanten zo goed mogelijk worden weggewerkt is er toch minder ruimte om dezelfde actieradius te halen.

Over de veiligheid van rijden op aardgas
Aardgas is lichter dan lucht zodat het bij ontsnapping in de open lucht verdwijnt naar boven. Het ontbrandt alleen als de gas-lucht verhouding tussen de 5 en 15% ligt, terwijl benzine onder alle condities gemakkelijk explodeert. De ontstekingstemperatuur van aardgas ligt zo rond de 700 graden Celsius terwijl dat van benzine rond de 450 graden Celsius ligt. Aardgas vat dus ook minder gemakkelijk vlam dan benzine.

Over de veiligheid van rijden op aardgas
Aardgas is lichter dan lucht zodat het bij ontsnapping in de open lucht verdwijnt naar boven. Het ontbrandt alleen als de gas-lucht verhouding tussen de 5 en 15% ligt, terwijl benzine onder alle condities gemakkelijk explodeert. De ontstekingstemperatuur van aardgas ligt zo rond de 700 graden Celsius terwijl dat van benzine rond de 450 graden Celsius ligt. Aardgas vat dus ook minder gemakkelijk vlam dan benzine.
Bron nvg-holland.nl
 

 

Mercedes levert 45 auto's op aardgas

▲Top


18 November 2005
Vervoersbedrijf Connexxion heeft bij Mercedes-Benz een order geplaatst voor de levering van 45 voertuigen met aardgasaandrijving. Het gaat hierbij om 25 Sprinters type 214 in combi-uitvoering en 12 Sprinters type 314 die speciaal zijn ingericht voor rolstoelvervoer. Tevens zijn acht E-Klasses NGT sedan besteld. Alle voertuigen worden door Connexxion ingezet als taxi-voertuigen in de regio Kennemerland.

Mercedes-Benz is - naar eigen zeggen - als enige autoproducent ter wereld in staat personenwagens, bestelwagens én bussen af-fabriek te voorzien van aardgasaandrijving. Alle voertuigen vallen geheel onder de fabrieksgarantie en kunnen bij alle officiële dealers voor service terecht. Naast de lage kosten voor het rijden op aardgas kent deze alternatieve aandrijving ook vele voordelen voor mens en milieu.

Niet alleen de geluidsoverlast wordt hiermee beperkt, maar ook de uitstoot van schadelijke stoffen is fors minder dan bij dieselaandrijving. Met name bij inzet in stedelijke gebieden zijn de voordelen van aardgas dus aanzienlijk. Mede dankzij de voertuigen van Mercedes-Benz bleek Connexxion in staat om de Europese aanbesteding van de provincie Noord-Holland in de wacht te slepen. Met de gunning van OV-taxi aan Connexxion, die overigens ook busvervoer verzorgt, wordt volgend jaar voor al het openbaar vervoer in de regio Kennemerland/IJmond alleen nog maar aardgas gebruikt en dat is uniek in Nederland.
 
 
Overstap naar schone auto op aardgas binnen drie jaar mogelijk

▲Top


Maandag 17 september 2007
Binnen drie jaar kunnen automobilisten in Nederland overstappen op auto's die op aardgas of op biogas rijden. Nog voor het jaar 2010 is hier een landelijk netwerk gerealiseerd van meer dan tweehonderd stations waar deze schone brandstof kan worden getankt.

Dat meldt het EnergieTransitie platform Duurzame Mobiliteit, opgericht door zes ministeries, wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.
Volgend jaar zijn naar verwachting de eerste tachtig Nederlandse vulstations in gebruik, nu zijn dat er nog maar zeven.

Op dit moment is rijden op aardgas nog voorbehouden aan enkele busmaatschappijen. De overheid wil investeren in vervoermiddelen die op aard- of biogas rijden, omdat dit veel beter is voor het milieu.
De uitstoot van het schadelijke CO2, fijnstof en stikstofoxide is aanzienlijk lager bij auto's die gebruik maken van aardgas, dan bij auto's die op benzine, diesel of lpg rijden.
Bovendien kan biogas binnen vijf jaar op grote schaal duurzaam worden gewonnen uit restanten van vele soorten mest, gft, landbouwafval en afval uit de vleesindustrie, zodat de voorraad van deze brandstof eigenlijk vrijwel onuitputtelijk is.
De prijs van aardgas bedraagt op dit moment 66 cent per liter. Daar kan een normale personenwagen ongeveer vijftien kilometer op rijden.

Volgens Remco Hoogma van het platform is de overstap naar een aardgasauto voordelig voor iedereen die meer dan tienduizend tot vijftienduizend kilometer per jaar rijdt.
Verschillende automerken, zoals Citroën, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot, Volvo, Volkswagen en Iveco, hebben al een model op de markt gebracht.
Kopers die een auto aanschaffen die op aardgas rijdt, krijgen korting op de aanschafbelasting. Ook is de belasting aan de pomp aanzienlijk lager dan bij gewone brandstof.
De komende week gaat het platform in dertig gemeenten met de Aardgaskaravaan op pad om de overstap op schone auto's aan te bevelen.
bron: bndestem.nl
 
Aardgas als brandstof, een introductie

▲Top


Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Europa volledig over zal gaan op natuurlijk gas als brandstof voor auto's, zal het de vraag naar reguliere brandstoffen toch aanmerkelijk kunnen verlagen. In andere delen van de wereld, in het bijzonder Azië, is dit echter wel de belangrijkste brandstof, waarbij regeringen bepaalde transport sectoren dwingen gebruik te maken van natuurlijk gas.

U kent wellicht LPG (Liquefied Petroleum Gas) of Autogas. Dit is al een tijdje op de markt. Veel oudere auto's met een grote capaciteit zijn omgebouwd om op LPG te kunnen rijden, met een grote tank in de achterbak en de mogelijkheid om om te schakelen naar benzine als er geen LPG beschikbaar is. Het grote voordeel van LPG is de veel lagere brandstofprijs, minder dan de helft van de huidige benzine prijs per liter (hoewel de besparing meer in de richting van 40% ligt, omdat de energiedichtheid lager is bij LPG). Daarnaast geldt natuurlijk een behoorlijk vermindering in kwalijke uitstoot; de CO2 uitstoot is 20% minder dan bij een vergelijkbare benzinemotor, ook de uitstoot van andere giftige stoffen daalt dramatisch bij het gebruik van LPG.

Het is mogelijk om de meeste benzine auto's om te bouwen naar LPG, hoewel dit niet altijd goedkoop is, een ander nadeel is het ruimteverlies door de inbouw van de gastank in de achterbak.
Om te kunnen rijden op aardgas (Compressed Natural Gas) kan een auto ook omgebouwd worden of er kan een OEM-aardgas auto gekocht worden. Alle grote automerken leveren tegenwoordig deze aardgas auto's. In Nederland wordt het rijden op aardgas gestimuleerd, zo is de accijns op aardgas als brandstof vele malen lager dan de accijns op diesel of benzine.
 
 
CNG, in het Nederlands: Aardgas

▲Top


CNG

CNG is de Engelstalige afkorting voor Compressed Natural Gas, in het Nederlands vertaald als aardgas onder druk.

CNG wordt meestal gemaakt door aardgas met behulp van een compressor te comprimeren tot een druk van ca. 250 bar. (In de V.S. wordt een hogere druk gebruikt.) Om van LNG CNG te maken wordt vaak een ander methode gebruikt: het aardgas wordt vloeibaar verpompt en op de gewenste druk verdampt. Aardgas wordt gecomprimeerd omdat het zo minder ruimte inneemt. Opslag vindt meestal plaats in stalen cilinders.


CNG wordt in hoofdzaak toegepast als voertuigbrandstof. Ook wordt aardgas soms gecomprimeerd opgeslagen om als tijdelijke buffervoorraad te dienen. Als voertuigbrandstof is CNG een alternatief voor benzine of diesel. In vergelijking met deze brandstoffen stoot een aardgas auto veel minder fijnstof uit. Als gevolg van de gestegen brandstofprijzen neemt het gebruik internationaal sterk toe. Ook in Nederland zijn er initiatieven om het rijden op aardgas te promoten, zo is de accijns op aardgas als brandstof vele malen lager dan de accijns op diesel of benzine. Het ministerie van VROM rijdt reeds met lease auto's die op aardgas rijden, daarnaast zijn er een aantal gemeenten bezig hun wagenpark over te schakelen op CNG.

Om te kunnen rijden op aardgas kan een auto omgebouwd worden of er kan een OEM-aardgas auto gekocht worden. Alle grote automerken leveren tegenwoordig deze aardgas auto's. Een aardgas auto rijdt hetzelfde als een normale auto.

Het tanken van CNG vindt ofwel plaats met een slowfill-systeem of een fastfill-systeem. Bij een fastfillsysteem gaat het tanken net zo snel als bij benzine. Hiervoor moet men echter wel bij een CNG tankstation zijn. Het aantal CNG tankstations is nog beperkt, maar neemt wel langzaam toe. Een slowfillsysteem (ook wel homefiller of FuelMaker genoemd) is een tanksysteem met een kleine compressor die bijvoorbeeld thuis op het aardgasnet kan worden aangesloten. Met een slowfill tanksysteem duurt het tanken enkele uren.

 

Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl  

Stichting Duurzaam Verder